Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2014

Βραστά αυγά Αυτά τα άγνωστα How to boil an egg for Idiotsδώ μιλάμε για την τέχνη που ακούει στο όνομα βραστά αυγά )

το αυγό το μελάτο ,με το κουταλάκι

Σάββατο, 21 Ιουνίου 2014