Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2014

Πάστα Φλώρα του Νικόλαου Τσελεμεντέ


δόσεις διά 7-8 άτομα :

80 δράμια άλευρον (250 γραμμ =2 κούπες)
45 δράμια βούτηρο φρέσκο (150 γραμμ)
20 δράμια ζάχαρι (65 γραμμ =1/3 κούπας)
μισό ποτηράκι κονιάκ
ολίγην φλούδαν λεμονίου ή πορτακαλ.ξυστήν
70-80 δράμια Μαρμελάδαν (225-250 γραμμ)

ΕκτέλεσιςΘέτομεν το άλευρον επί του πλαστηρίου και κάμομεν ένα λάκον εις το μέσο αυτού,θέτομεν εντός το βούτηρο την ζάχαριν,το κονιάκ και ξύομεν με τον τρίπτην ολίγη φλουδα λεμονίου η πορτοκαλλίου.δουλεύομεν τοτε το βούτηρο με την ζάχαριν και παίρνομεν εντός ολίγο κατ'ολίγον το άλευρο ,μέχρι ότου αποτελέσθη μια μάζα σφικτή τη οποίαν εξακολουθούμεν και τρίβομέν επι 4-5 λεπτα τις ωρας ωστε να γινέι μαλακωτέρα
Αλευρώνομεν τότε το πλαστήρι και ανοίγομεν με το παστόξυλο την μάζαν εις ενα φύλλο χονδρό (το χόνδρος αυτής να είνε όσον το άκρο ενός μικρόυ δακτύλου) Εαν έχωμεν τότε στεφανήν κατάλληλον την επιθέτομεν επι του φύλλου και τη πιεζομε ωστε να κοπη το φυλλο εις το μέγεθος της στεφάνης εν ελλείψει δε της στεφάνης το κόπτομεν με την μύτη ενός μαχαιρίου,προσέχοντες να γίνη ένα σχήμα κανονικοόν τα άκρα δε της μάζης η ζύμης οπου μένουν,τα ανόιγομεν πάλι εις ενα φύλλον και το οποίον κοπτομεν εις λωριδας φάρδους ενός μικρού δακτύλου και με τας οποίας θα σχηματισθή η γιρλάνδα της πάστας απ'επάνω .
Σημειωτέον ότι το σχήμα και φορμάρισμα της πάστα αυτής δύναται να γίνη και ανευ φόρμας και οποιουδήποτε σχήματος θέλομεν κόπτοντες το φύλλο που θα ανιχθή με το μαχαίρι
Εν τέλει αφού ανοίξωμεν της ζύμην είς φύλλα και κόψομεν αυτό εις το σχήμα όπου θέλομεν θετομεν αυτό επι πλάκας του φούρνου η ταψίου και  στρώνομε απ'αυτόυ τη μαρμελάδα χωρίς να φθάση μέχρι των χειλέων του φύλλου αλλα να μείνη εις απόστασι δύο πόντων σχεδόν απο τα χείλη Η δια να γίνη επί το κανονικώτερον η πάστα κόπτομεν μιαν στενήν λωρίδα ζύμης την οποίαν επικολλώμεν γύρω εις τα χείλη το φύλλου ώστε να σχηματισθή ένα περίζωμα εντός του οποίο στρώνομεν τη μαρμελάδα Θέτομεν τότε μίαν στρώσιν λωρίδας εις απόστασιν ενός πόντου τη μίαν από την άλλην και επί της στρώσεως αύτης επιθέτομεν άλλην στρώσιν λωρίδας τας οποίας θέτομεν σταυροειδώς ώστε να σχηματισθη ενα καφασωτόν περίπλεγμα
Αλέιφομεν όλην την επιφάνειαν με κρόκον αυγού και τη ψήνομεν είς μέτριον φούρνον (175 με 180C) επι 25-30 λεπτά της ώρας προσέχοντες να λάβη ένα χρυσόξανθο χρώμα απ'επάνω
Αφού ψηθή την πασπαλίζομεν με ολίγην ζάχαρη και τη τεμαχίζομεν εις ανάλογα τεμάχια .Σερβίρεται δε είτε ζεστή είτε και κρύα

                                         


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου